Yönetici Koçluğu


Yöneticilerin daha etkin bir lider olma yolculuğunda, bilgi, beceri, farkındalıklarını arttırmak ve başarılarını sürdürülebilir kılmak yönetici koçluğu çalışmasının özünü oluşturur.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki koçluk, günümüzde, lider gelişimine kattığı değer ve kalite açısından en yüksek gelişim aracıdır.

Yönetici Koçluğunun faydaları;

 • Güvenli bir alanda, karşılıklı diyalog ile çok boyutlu ve derinlemesine bir düşünce pratiği oluşturmak
 • İhtiyacınıza uygun bir profesyonel gelişim planı çerçevesinde güçlü ve gelişime açık yönleriniz ile ilgili farkındalık yaratmak.
 • Farkındalığın yanı sıra özgüvenin artması
 • Zihinde oluşmuş kalıpların dışına çıkabilmek ve yeni bakış açıları geliştirmek
 • Davranış değişikliği ile birlikte yeni beceriler öğrenmek
 • Performansınızın artması ve yüksek hedeflere daha hızlı ulaşabilmek
 • Deneyimlerinizden öğrenmeyi öğrenmek ve sonuçlarınızın sürekliliğini sağlayabilmek.

Yönetici Koçluğu, liderlere aşağıdaki alanlarda gelişim fırsatı sunar:

 • Liderlik ve yönetim becerileri
 • Daha etkili ve gelişmiş iş ilişkileri
 • Etkin iletişim becerileri ve çatışma yönetimi
 • Geribildirim ve ileribildirim
 • Delegasyon, karar verme gibi yetkinlikler
 • Değişim ve stresi yönetmek
 • İş / özel yaşam dengesi
Client Image 1
Client Image 2
Client Image 3
Client Image 4
Client Image 5
Client Image 5