LEGO® SERIOUS PLAY®


LEGO® SERIOUS PLAY®

Bildiğimizi sandığımızdan çok daha fazlasını biliyoruz.
LEGO® SERIOUS PLAY® katılımcıların elleriyle düşünme, keşfetme ve öğrenmelerine olanak sağlayan aktif katılım yöntemiyle, inovasyon ve yaratıcılık becerilerini geliştirir.

LEGO® SERIOUS PLAY® hayal gücünü açığa çıkaran, birlikte fikirleri tanımlama ve anlamlandırmayı kolaylaştıran bir düşünme ve iletişim aracıdır.

LEGO® SERIOUS PLAY® atölyelerinde katılımcılar farkındalık kazanır, deneyimlerle öğrenir, anlatım ve derin düşünme yeteneklerini geliştirirler. Aşağıda belirtilen ve talep edilebilecek başka konularda yaratıcı ve etkili atölyeler tasarlanmaktadır.

  • İşte farkındalık
  • Takım oluşturma, takım yaşamı ve ilişkileri
  • Dinamik strateji oluşturma
  • Vizyon oluşturma
  • Lider duruşu
Client Image 1
Client Image 2
Client Image 3
Client Image 4
Client Image 5
Client Image 5